محصول جریان برق

محصول نحوه نصب

محصول فاز

محصول نوع عملکرد دستگاه

محصول نوع حفـاظت‌

 • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211C7
  • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211C7
  • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211C7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211C7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 12 آمپر ولتاژ بوبین 36 ولت توان موتور 5.5 KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش…
 • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811C7
  • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811C7
  • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811C7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811C7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 18 آمپر ولتاژ بوبین 36 ولت توان موتور 7.5 KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش…
 • کنتاکتور 25 آمپر هیمل HDC32511C7
  • کنتاکتور 25 آمپر هیمل HDC32511C7
  • کنتاکتور 25 آمپر هیمل HDC32511C7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 25 آمپر هیمل HDC32511C7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 25 آمپر ولتاژ بوبین 36 ولت توان موتور 11KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
 • کنتاکتور 32 آمپر هیمل HDC33211C7
  • کنتاکتور 32 آمپر هیمل HDC33211C7
  • کنتاکتور 32 آمپر هیمل HDC33211C7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 32 آمپر هیمل HDC33211C7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 32 آمپر ولتاژ بوبین 36 ولت توان موتور 15KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
 • کنتاکتور 38 آمپر هیمل HDC33811C7
  • کنتاکتور 38 آمپر هیمل HDC33811C7
  • کنتاکتور 38 آمپر هیمل HDC33811C7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 38 آمپر هیمل HDC33811C7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 38 آمپر ولتاژ بوبین 36 ولت توان موتور 18.5KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
 • کنتاکتور 40 آمپر هیمل HDC34011C7
  • کنتاکتور 40 آمپر هیمل HDC34011C7
  • کنتاکتور 40 آمپر هیمل HDC34011C7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 40 آمپر هیمل HDC34011C7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 40 آمپر ولتاژ بوبین 36 ولت توان موتور 18.5KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
 • کنتاکتور 50 آمپر هیمل HDC35011C7
  • کنتاکتور 50 آمپر هیمل HDC35011C7
  • کنتاکتور 50 آمپر هیمل HDC35011C7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 50 آمپر هیمل HDC35011C7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 50 آمپر ولتاژ بوبین 36 ولت توان موتور 22KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
 • کنتاکتور 6 آمپر هیمل HDC30601C7
  • کنتاکتور 6 آمپر هیمل HDC30601C7
  • کنتاکتور 6 آمپر هیمل HDC30601C7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 6 آمپر هیمل HDC30601C7 :  تعداد قطع و وصل تا 12 میلیون بار  پوشش محافظ در برابر ورود گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی بغل پوشش محافظ در برابر ورود گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی جلو ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان (از جریان 40 الی 95 آمپر) پوشش کامل…
 • کنتاکتور 65 آمپر بوبین 36 ولت هیمل مدل HDC36511C7
  • کنتاکتور 65 آمپر بوبین 36 ولت هیمل مدل HDC36511C7
  • کنتاکتور 65 آمپر بوبین 36 ولت هیمل مدل HDC36511C7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 65 آمپر هیمل HDC36511C7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 60 آمپر ولتاژ بوبین 36 ولت توان موتور 30KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
 • کنتاکتور 80 آمپر هیمل HDC38011C7
  • کنتاکتور 80 آمپر هیمل HDC38011C7
  • کنتاکتور 80 آمپر هیمل HDC38011C7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 80 آمپر هیمل HDC38011C7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 80 آمپر ولتاژ بوبین 36 ولت توان موتور 37KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
 • کنتاکتور 9 آمپر هیمل HDC30911C7
  • کنتاکتور 9 آمپر هیمل HDC30911C7
  • کنتاکتور 9 آمپر هیمل HDC30911C7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 9 آمپر هیمل HDC30911C7 : پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی 2 ساله دارای استانداردهای IEC 60947-4-1  
 • کنتاکتور 95 آمپر هیمل HDC39511C7
  • کنتاکتور 95 آمپر هیمل HDC39511C7
  • کنتاکتور 95 آمپر هیمل HDC39511C7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 95 آمپر هیمل HDC39511C7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 95 آمپر ولتاژ بوبین 36 ولت توان موتور 45KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…