کلید هوایی هیمل Himel

Himel Air Circuit Breaker

گواهینامه هیمل Himel HDW3_1600_33_107809
کلید هوایی هیمل Himel HDW3_1600
گواهینامه هیمل Himel HDW3_1600_3315373_01A
کلید هوایی هیمل Himel HDW3_1600_01A
گواهینامه هیمل Himel HDW3_2000_33_107824
کلید هوایی هیمل Himel HDW3_2000
گواهینامه هیمل Himel HDW3_2000_3315374_01A
کلید هوایی هیمل Himel HDW3_2000_01A
گواهینامه هیمل Himel HDW3_3200_33_107827
کلید هوایی هیمل Himel HDW3_3200
گواهینامه هیمل Himel HDW3_3200_3315375_01A
کلید هوایی هیمل Himel HDW3_3200_01A
Himel HDW3_4000_33_107828
کلید هوایی هیمل Himel HDW3_4000
گواهینامه هیمل Himel HDW3_4000_3315229_01A
کلید هوایی هیمل Himel HDW3_4000_01A
گواهینامه هیمل Himel HDW3_6300_33_107829
کلید هوایی هیمل Himel HDW3_6300
گواهینامه هیمل Himel HDW3_6300_3315230_01A
کلید هوایی هیمل Himel HDW3_6300_01A

کلید مینیاتوری هیمل

Himel Final Distribution

گواهینامه هیمل Himel HDB6s-1-63-2015
کلید مینیاتوری هیمل
Himel HDB6s-1-63-2015
گواهینامه هیمل Himel HDB3wHN_CE
کلید مینیاتوری هیمل
Himel HDB3wHN_CE
گواهینامه هیمل Himel HDB3wHN_TUV
کلید مینیاتوری هیمل
Himel HDB3wHN_TUV
گواهینامه هیمل Himel HDB3wHN_CB
کلید مینیاتوری هیمل
Himel HDB3wHN_CB

حفاظت نشتی جریان هیمل Himel

Himel Final Distribution

گواهینامه هیمل Himel HDB3VR_CB
حفاظت نشتی جریان هیمل Himel HDB3VR_CB
گواهینامه هیمل Himel HDB3VR_TUV
حفاظت نشتی جریان هیمل Himel HDB3VR_TUV
گواهینامه هیمل Himel HDB3VR100_CB
حفاظت نشتی جریان هیمل Himel HDB3VR100_CB
گواهینامه هیمل Himel HDB3VR100_TUV
حفاظت نشتی جریان هیمل Himel HDB3VR100_TUV_CB

کلید کامپکت هیمل Himel

Himel Molded Case Circuit Breaker

گواهینامه هیمل Himel HDM3-100-630
کلید کامپکت هیمل Himel HDM3-100-630
گواهینامه هیمل Himel HDM3-800
کلید کامپکت هیمل Himel HDM3-800
گواهینامه هیمل Himel HDM3_1600
کلید کامپکت هیمل Himel HDM3-1600

کنتاکتور هیمل Himel

Himel Contactor

گواهینامه هیمل Himel HDC3_6~95
کنتاکتور هیمل Himel HDC3_6~95
گواهینامه هیمل Himel HDC6-115~630
کنتاکتور هیمل Himel HDC6-115~630

تست E.P.I.L

گواهی‌نامه‌های تست آزمایشگاه مرکز انرژی ایران E.P.I.L

HDB3WN-16A-ALL-TESTS-1
Himel HDB3WN 16A ALL TESTS E.P.I.L
| تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های محصولات Himel | HDB3WN 25A ALL TESTS 1 | تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های محصولات Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
 Himel HDB3WN-25A-ALL-TESTS-1
HDC3-12A-TEMPERATURE-RISE-GLOW-WIRE-1
HDC3-12A-TEMPERATURE-RISE-GLOW-WIRE-1
| تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های محصولات Himel | HDC3 12A VOLTAGE TESTS 1 | تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های محصولات Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
HDC3-12A-VOLTAGE-TESTS-1 Epil
HDC3-32A-TEMPERATURE-RISE-GLOW-WIRE-1
HDC3-32A-TEMPERATURE-RGW-1
HDC3-32A-VOLTAGE-TESTS-1
HDC3-32A-VOLTAGE-TESTS-1 EPIL
HDC3-12A-TEMPERATURE-RISE-GLOW-WIRE-1
HDC3-12A-TEMPERATURE-RGW1

ایزو 9001

| تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های محصولات Himel | 9001 | تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های محصولات Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
amad bargh sepehr iso certificate


معرفی و آموزش محصولات هیمل Himel

آماد برق سپهر به عنوان نماینده ی انحصاری هیمل Himel در ایران، همواره خود را متعهد به ارائه‌ی آموزش‌های کاربردی و به روز در جهت افزایش آگاهی فعالان این حوزه دانسته تا از این طریق گامی در جهت ارتقا این صنعت داشته باشد.