معرفی محصولات هیمل

مشخصات فنی کلیدهای هوایی هیمل Himel

کلید هوایی یکی از انواع کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف می‌باشد که از آن در آمپرهای بالا استفاده می‌شود. در این نوع کلیدها، سیستم اطفاء جرقه توسط هوای آزاد وجود دارد. به همین خاطر به آن‌ها کلیدهای اتوماتیک هوایی می‌گویند.  

0 دیدگاه