انواع سیستم‌های توزیع برق

انواع سیستم‌های توزیع برق سیستم قدرت الکتریکی به سه بخش طبقه‌بندی می‌شود: تولید، انتقال و توزیع. برق در نیروگاه‌ها تولید می‌شود. در اغلب موارد، نیروگاه‌ها دور از مراکز بارگذاری قرار…

0 دیدگاه

5 سیستم ساختمان پست برق که معمولاً طراحی مناسبی ندارند-پیکربندی ارتینگ پست

ابتدا مقاله زیر را مطالعه فرمایید: 5 سیستم ساختمان پست برق که معمولاً طراحی مناسبی ندارند-بخش اول (روشنایی پست) 2. پیکربندی‌های ارتینگ پست مشخصات سیستم‌های توزیع AC سرویس‌های فشارضعیف (LV)…

0 دیدگاه