دسته: بررسی
0
66

دسته بندی ها: بررسی, تازه‌ها
امروزه هر جا که مصرف‌کنندگان‌ انرژی الکتریکی از برق شهر یا شبکه تغذیه می‌شوند در صورت قطع یا ناپایداری در برق شبکه نیاز به یک منبع جایگزین مطمئن وجود دارد. متداول [...]
0
57

دسته بندی ها: بررسی, راه‌اندازی
یکی از مهمترین فاکتورهای محیطی در پرورش آبزیان به‌طور خاص در این مقاله پرورش میگو اکسیژن محلول می‌باشد. در صورتی‌که اکسیژن محلول پایین باشد میگو به خوبی تغذیه [...]