با وارد کردن کد محصول اشنایدر معادل هیمل آن را دریافت کنید.

idProduct DescriptionHimel RefrenceSchneider Refrence
1MCCB 125A ELECTRONIC TRIP UNIT 3P (50KA)(In=0.4~1)(LSI)HDM3E125M12533XXLV429870LV429880LV429890
2MCCB 250A ELECTRONIC TRIP UNIT 3P (50KA)(In=0.4~1)(LSI)HDM3E250M25033XXLV431145LV431860LV431880
3MCCB 400A ELECTRONIC TRIP UNIT 3P (50KA)(In=0.4~1)(LSI)HDM3E400M40033XXLV432678LV432699
4MCCB 630A ELECTRONIC TRIP UNIT 3P (50KA)(In=0.4~1)(LSI)HDM3E630M63033XXLV432878LV432899
5MCCB 800A ELECTRONIC TRIP UNIT 3P (50KA)(In=0.4~1)(LSI)HDM3E800M80033XX33546
6MCCB 1600A ELECTRONIC TRIP UNIT 3P (50KA)(In=0.4~1)(LSIG)HDM3E16XM16X33XX33568
7MCCB 3P 25A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3S160M02531XXTLV429556LV429636
8MCCB 3P 32A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3S160M03231XXTLV429554LV429634
9MCCB 3P 40A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3S160M04031XXTLV429554LV429634
10MCCB 3P 50A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3S160M05031XXTLV429552LV429632
11MCCB 3P 63A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3S160M06331XXTLV429552LV429632
12MCCB 3P 80A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3S160M08031XXTLV429550LV429630
13MCCB 3P 100A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3S160M10031XXTLV429550LV429630
14MCCB 3P 125A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3S160M12531XXTLV430311LV430631
15MCCB 3P 140A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3S160M14031XXTLV430310LV430630
16MCCB 3P 160A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3S160M16031XXTLV430310LV430630
17MCCB 3P 200A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3S250M20033XXTLV431111LV431631
18MCCB 3P 250A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3S250M25033XXTLV431110LV431630
19MCCB 3P 320A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (50KA)HDM3S400M32033XXT--
20MCCB 3P 400A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (50KA)HDM3S400M40033XXT--
21MCCB 3P 500A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (50KA)HDM3S630M50033XXT--
22MCCB 3P 630A ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (50KA)HDM3S630M63033XXT--
23MCCB 3P 10A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (25KA)HDM363S1033XX-
24MCCB 3P 16A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (25KA)HDM363S1633XXEZC100H3016
25MCCB 3P 20A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (25KA)HDM363S2033XXEZC100H3020
26MCCB 3P 25A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (25KA)HDM363S2533XXEZC100H3025
27MCCB 3P 32A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (25KA)HDM363S3233XXEZC100H3032
28MCCB 3P 40A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (25KA)HDM363S4033XXEZC100H3040
29MCCB 3P 50A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (25KA)HDM363S5033XXEZC100H3050
30MCCB 3P 63A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (25KA)HDM363S6333XXEZC100H3063
31MCCB 3P 80A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (25KA)HDM3100S8033XXEZC100H3080
32MCCB 3P 100A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (25KA)HDM3100S10033XXEZC100H3100
33MCCB 3P 125A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3160S12533XXEZC250H3125
34MCCB 3P 140A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3160S14033XX-
35MCCB 3P 160A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3160S16033XXEZC250H3160
36MCCB 3P 180A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3250S18033XXEZC250H3175
37MCCB 3P 200A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3250S20033XXEZC250H3200
38MCCB 3P 225A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3250S22533XXEZC250H3225
39MCCB 3P 250A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (35KA)HDM3250S25033XXEZC250H3250
40MCCB 3P 315A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (50KA)HDM3400F31533XXEZC400H3320N
41MCCB 3P 350A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (50KA)HDM3400F35033XXEZC400H3350N
42MCCB 3P 400A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (50KA)HDM3400F40033XXEZC400H3400N
43MCCB 3P 500A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (70KA)HDM3630N50033XXEZC630H3500N
44MCCB 3P 630A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (70KA)HDM3630N63033XXEZC630H3600N
45MCCB 3P 700A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (70KA)HDM3800F70033XX-
46MCCB 3P 800A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (70KA)HDM3800F80033XX-
47MCCB 3P 1000A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (85KA)HDM31250N100033XX-
48MCCB 3P 1250A NON-ADJUSTABLE TMD TRIP UNIT (85KA)HDM31250N125033XX-
49MCB 1A 1P 6kA TYPE CHDB3WN1C124395A9F74101
50MCB 2A 1P 6kA TYPE CHDB3WN1C224396A9F74102
51MCB 4A 1P 6kA TYPE CHDB3WN1C424398A9F74104
52MCB 6A 1P 6kA TYPE CHDB3WN1C624399A9F74106
53MCB 10A 1P 6kA TYPE CHDB3WN1C1024401A9F74110
54MCB 16A 1P 6kA TYPE CHDB3WN1C1624403A9F74116
55MCB 20A 1P 6kA TYPE CHDB3WN1C2024404A9F74120
56MCB 25A 1P 6kA TYPE CHDB3WN1C2524405A9F74125
57MCB 32A 1P 6kA TYPE CHDB3WN1C3224406A9F74132
58MCB 40A 1P 6kA TYPE CHDB3WN1C4024407A9F74140
59MCB 50A 1P 6kA TYPE CHDB3WN1C5024408A9F74150
60MCB 63A 1P 6kA TYPE CHDB3WN1C6324409A9F74163
61MCB 6A 2P 6kA TYPE CHDB3WN2C624335 A9F74206
62MCB10A 2P 6kA TYPE CHDB3WN2C1024336 A9F74210
63MCB 16A 2P 6kA TYPE CHDB3WN2C1624337 A9F74216
64MCB 20A 2P 6kA TYPE CHDB3WN2C2024338 A9F74220
65MCB 25A 2P 6kA TYPE CHDB3WN2C2524339 A9F74225
66MCB 32A 2P 6kA TYPE CHDB3WN2C3224340 A9F74232
67MCB 40A 2P 6kA TYPE CHDB3WN2C4024341 A9F74240
68MCB 50A 2P 6kA TYPE CHDB3WN2C5024342 A9F74250
69MCB 63A 2P 6kA TYPE CHDB3WN2C6324343 A9F74263
70MCB 2A 3P 6kA TYPE CHDB3WN3C224345 A9F74302
71MCB 4A 3P 6kA TYPE CHDB3WN3C424347 A9F74304
72MCB 6A 3P 6kA TYPE CHDB3WN3C624348 A9F74306
73MCB 10A 3P 6kA TYPE CHDB3WN3C1024349A9F74310
74MCB 16A 3P 6kA TYPE CHDB3WN3C1624350A9F74316
75MCB 20A 3P 6kA TYPE CHDB3WN3C2024351A9F74320
76MCB 25A 3P 6kA TYPE CHDB3WN3C2524352A9F74325
77MCB 32A 3P 6kA TYPE CHDB3WN3C3224353A9F74332
78MCB 40A 3P 6kA TYPE CHDB3WN3C4024354A9F74340
79MCB 50A 3P 6kA TYPE CHDB3WN3C5024355A9F74350
80MCB 63A 3P 6kA TYPE CHDB3WN3C6324356A9F74363
81OF CONTACT FOR MCBHDB3WOF26924A9A26924
82SD CONTACT FOR MCBHDB3wSD26929A9A26927A9A26855
83OF CONTACT AND MX RELAY FOR MCBHDB3wMO22026946A9A26946A9A26948
84OVER VOLTAGE RELAY FOR MCBHDB3wMV---
85UNDER VOLTAGE RELAY FOR MCBHDB3wMN---
86OVERVOLTAGE AND UNDERVOLTAGE RELAY FOR MCBHDB3wMVMN---
87ACB 3P 800A ( LSIG ) (50 KA) (Ammeter)HDW316M083FH5554MNT08H13P6AFNT08H23P6AF
88ACB 3P 1000A ( LSIG ) (50 KA) (Ammeter)HDW316M103FH5554MNT10H13P6AFNT10H23P6AF
89ACB 3P 1250A ( LSIG ) (50 KA) (Ammeter)HDW316M123FH5554MNT12H13P6AFNT12H23P6AF
90ACB 3P 1600A ( LSIG ) (50 KA) (Ammeter)HDW316M163FH5554MNT16H13P6AFNT16H23P6AF
91ACB 3P 2000A ( LSIG ) (80 KA) (Ammeter)HDW320M203FH5554MNW20H13P6AF
92ACB 3P 2500A ( LSIG ) (80 KA) (Ammeter)HDW332M253FH5554MNW25H13P6AF
93ACB 3P 3200A ( LSIG ) (80 KA) (Ammeter)HDW332M323FH5554MNW32H13P6AF
94ACB 3P 4000A ( LSIG ) (100 KA) (Ammeter)HDW340M403FH5554MNW40H23P6AF
95ACB 3P 5000A WITHDRAWABLE ( LSIG ) (120 KA) (Ammeter)HDW363M503DH5556MNW50H13P6AD
96ACB 3P 6300A WITHDRAWABLE ( LSIG ) (120 KA) (Ammeter)HDW363M633DH5556MNW50H13P6AD
97CONTACTOR 9A AC3 COIL 220VAC (1NO+1NC)HDC30911M7LC1D09M7
98CONTACTOR 12A AC3 COIL 220VAC (1NO+1NC)HDC31211M7LC1D12M7
99CONTACTOR 18A AC3 COIL 220VAC (1NO+1NC)HDC31811M7LC1D18M7
100CONTACTOR 25A AC3 COIL 220VAC (1NO+1NC)HDC32511M7LC1D25M7
101CONTACTOR 32A AC3 COIL 220VAC (1NO+1NC)HDC33211M7LC1D32M7
102CONTACTOR 40A AC3 COIL 220VAC (1NO+1NC)HDC34011M7LC1D40M7
103CONTACTOR 50A AC3 COIL 220VAC (1NO+1NC)HDC35011M7LC1D50M7
104CONTACTOR 65A AC3 COIL 220VAC (1NO+1NC)HDC36511M7LC1D65M7
105CONTACTOR 80A AC3 COIL 220VAC (1NO+1NC)HDC38011M7LC1D80M7
106CONTACTOR 95A AC3 COIL 220VAC (1NO+1NC)HDC39511M7LC1D95M7
107CONTACTOR 115A AC3 COIL 220VAC (2NO+2NC)HDC611522M7LC1F115M7
108CONTACTOR 150A AC3 COIL 220VAC (2NO+2NC)HDC615022M7LC1F150M7
109CONTACTOR 185A AC3 COIL 220VAC (2NO+2NC)HDC618500M7LC1F185M7
110CONTACTOR 225A AC3 COIL 220VAC (2NO+2NC)HDC622500M7LC1F225M7
111CONTACTOR 265A AC3 COIL 220VAC (2NO+2NC)HDC626522M7LC1F265M7
112CONTACTOR 330A AC3 COIL 220VAC (2NO+2NC)HDC633022M7LC1F330M7
113CONTACTOR 400A AC3 COIL 220VAC (2NO+2NC)HDC640022M7LC1F400M7
114CONTACTOR 500A AC3 COIL 220VAC (2NO+2NC)HDC650022M7LC1F500M7
115CONTACTOR 630A AC3 COIL 220VAC (2NO+2NC)HDC663022M7LC1F630M7
116CONTACTOR 9A AC3 COIL 24VAC (1NO+1NC)HDC30911B7LC1D09B7
117CONTACTOR 9A AC3 COIL 48VAC (1NO+1NC)HDC30911E7LC1D09E7
118CONTACTOR 9A AC3 COIL 110VAC (1NO+1NC)HDC30911F7LC1D09F7
119CONTACTOR 9A AC3 COIL 380VAC (1NO+1NC)HDC30911Q7LC1D09Q7
120CONTACTOR 12A AC3 COIL 24VAC (1NO+1NC)HDC31211B7LC1D12B7
121CONTACTOR 12A AC3 COIL 48VAC (1NO+1NC)HDC31211E7LC1D12E7
122CONTACTOR 12A AC3 COIL 110VAC (1NO+1NC)HDC31211F7LC1D12F7
123CONTACTOR 12A AC3 COIL 380VAC (1NO+1NC)HDC31211Q7LC1D12Q7
124CONTACTOR 18A AC3 COIL 24VAC (1NO+1NC)HDC31811B7LC1D18B7
125CONTACTOR 18A AC3 COIL 48VAC (1NO+1NC)HDC31811E7LC1D18E7
126CONTACTOR 18A AC3 COIL 110VAC (1NO+1NC)HDC31811F7LC1D18F7
127CONTACTOR 18A AC3 COIL 380VAC (1NO+1NC)HDC31811Q7LC1D18Q7
128CONTACTOR 25A AC3 COIL 24VAC (1NO+1NC)HDC32511B7LC1D25B7
129CONTACTOR 25A AC3 COIL 48VAC (1NO+1NC)HDC32511E7LC1D25E7
130CONTACTOR 25A AC3 COIL 110VAC (1NO+1NC)HDC32511F7LC1D25F7
131CONTACTOR 25A AC3 COIL 380VAC (1NO+1NC)HDC32511Q7LC1D25Q7
132CONTACTOR 32A AC3 COIL 24VAC (1NO+1NC)HDC33211B7LC1D32B7
133CONTACTOR 32A AC3 COIL 48VAC (1NO+1NC)HDC33211E7LC1D32E7
134CONTACTOR 32A AC3 COIL 110VAC (1NO+1NC)HDC33211F7LC1D32F7
135CONTACTOR 32A AC3 COIL 380VAC (1NO+1NC)HDC33211Q7LC1D32Q7
136CONTACTOR 40A AC3 COIL 24VAC (1NO+1NC)HDC34011B7LC1D40B7
137CONTACTOR 40A AC3 COIL 48VAC (1NO+1NC)HDC34011E7LC1D40E7
138CONTACTOR 40A AC3 COIL 110VAC (1NO+1NC)HDC34011F7LC1D40F7
139CONTACTOR 40A AC3 COIL 380VAC (1NO+1NC)HDC34011Q7LC1D40Q7
140CONTACTOR 50A AC3 COIL 24VAC (1NO+1NC)HDC35011B7LC1D50B7
141CONTACTOR 50A AC3 COIL 48VAC (1NO+1NC)HDC35011E7LC1D50E7
142CONTACTOR 50A AC3 COIL 110VAC (1NO+1NC)HDC35011F7LC1D50F7
143CONTACTOR 50A AC3 COIL 380VAC (1NO+1NC)HDC35011Q7LC1D50Q7
144CONTACTOR 65A AC3 COIL 24VAC (1NO+1NC)HDC36511B7LC1D65B7
145CONTACTOR 65A AC3 COIL 48VAC (1NO+1NC)HDC36511E7LC1D65E7
146CONTACTOR 65A AC3 COIL 110VAC (1NO+1NC)HDC36511F7LC1D65F7
147CONTACTOR 65A AC3 COIL 380VAC (1NO+1NC)HDC36511Q7LC1D65Q7
148CONTACTOR 80A AC3 COIL 24VAC (1NO+1NC)HDC38011B7LC1D80B7
149CONTACTOR 80A AC3 COIL 48VAC (1NO+1NC)HDC38011E7LC1D80E7
150CONTACTOR 80A AC3 COIL 110VAC (1NO+1NC)HDC38011F7LC1D80F7
151CONTACTOR 80A AC3 COIL 380VAC (1NO+1NC)HDC38011Q7LC1D80Q7
152CONTACTOR 95A AC3 COIL 24VAC (1NO+1NC)HDC39511B7LC1D95B7
153CONTACTOR 95A AC3 COIL 48VAC (1NO+1NC)HDC39511E7LC1D95E7
154CONTACTOR 95A AC3 COIL 110VAC (1NO+1NC)HDC39511F7LC1D95F7
155CONTACTOR 95A AC3 COIL 380VAC (1NO+1NC)HDC39511Q7LC1D95Q7
156CONTACTOR 115A AC3 COIL 24VAC (2NO+2NC)HDC611522B7LC1F115B7
157CONTACTOR 115A AC3 COIL 48VAC (2NO+2NC)HDC611522E7LC1F115E7
158CONTACTOR 115A AC3 COIL 110VAC (2NO+2NC)HDC611522F7LC1F115F7
159CONTACTOR 115A AC3 COIL 380VAC (2NO+2NC)HDC611522Q7LC1F115Q7
160CONTACTOR 150A AC3 COIL 24VAC (2NO+2NC)HDC615220B7LC1F150B7
161CONTACTOR 150A AC3 COIL 48VAC (2NO+2NC)HDC615220E7LC1F150E7
162CONTACTOR 150A AC3 COIL 110VAC (2NO+2NC)HDC615220F7LC1F150F7
163CONTACTOR 185A AC3 COIL 24VAC (2NO+2NC)HDC618522B7LC1F185B7
164CONTACTOR 185A AC3 COIL 48VAC (2NO+2NC)HDC618522E7LC1F185E7
165CONTACTOR 185A AC3 COIL 110VAC (2NO+2NC)HDC618522F7LC1F1857F
166CONTACTOR 185A AC3 COIL 380VAC (2NO+2NC)HDC618522Q7LC1F185Q7
167CONTACTOR 225A AC3 COIL 24VAC (2NO+2NC)HDC622522B7LC1F225B7
168CONTACTOR 225A AC3 COIL 48VAC (2NO+2NC)HDC622522E7LC1F225E7
169CONTACTOR 225A AC3 COIL 110VAC (2NO+2NC)HDC622522F7LC1F225F7
170CONTACTOR 225A AC3 COIL 380VAC (2NO+2NC)HDC622522Q7LC1F225Q7
171CONTACTOR AUXILIARY CONTACT 2NC SIDE MOUNTEDHFC602LAD8N02
172CONTACTOR AUXILIARY CONTACT 1NO+1NC SIDE MOUNTEDHFC611LAD8N11
173CONTACTOR AUXILIARY CONTACT 2NO SIDE MOUNTEDHFC620LAD8N20
174CONTACTOR AUXILIARY CONTACT 2NC FRONT MOUNTEDHFD602LADN02
175CONTACTOR AUXILIARY CONTACT 4NC FRONT MOUNTEDHFD604LADN04
176CONTACTOR AUXILIARY CONTACT 1NO+1NC FRONT MOUNTEDHFD611LADN11
177CONTACTOR AUXILIARY CONTACT 1NO+3NC FRONT MOUNTEDHFD613LADN13
178CONTACTOR AUXILIARY CONTACT 2NO FRONT MOUNTEDHFD620LADN20
179CONTACTOR AUXILIARY CONTACT 2NO+2NC FRONT MOUNTEDHFD622LADN22
180CONTACTOR AUXILIARY CONTACT 3NO+1NC FRONT MOUNTEDHFD631LADN31
181CONTACTOR AUXILIARY CONTACT 4NO FRONT MOUNTEDHFD640LADN40
182CONTACTOR MACHANICAL TIMER 0/1 TO 3 SEC (ON DELAY)HFT620LADT0
183CONTACTOR MACHANICAL TIMER 0/1 TO 30 SEC (ON DELAY)HFT622LADT2
184CONTACTOR MACHANICAL TIMER 10 TO 180 SEC (ON DELAY)HFT624LADT4
185CONTACTOR MACHANICAL TIMER 0/1 TO 3 SEC (OFF DELAY)HFT630LADR0
186CONTACTOR MACHANICAL TIMER 0/1 TO 30 SEC (OFF DELAY)HFT632LADR2
187CONTACTOR MACHANICAL TIMER 10 TO 180 SEC (OFF DELAY)HFT634LADR4
188OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 9-25A CONTACTOR 0.1-0.16AHDR3s25P16LRD01
189OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 9-25A CONTACTOR 0.16-0.25AHDR3s25P25LRD02
190OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 9-25A CONTACTOR 0.25-0.4AHDR3s25P4LRD03
191OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 9-25A CONTACTOR 0.4-0.63AHDR3s25P63LRD04
192OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 9-25A CONTACTOR 0.63-1.0AHDR3s251LRD05
193OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 9-25A CONTACTOR 1.0-1.6AHDR3s251P6LRD06
194OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 9-25A CONTACTOR 1.6-2.5AHDR3s252P5LRD07
195OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 9-25A CONTACTOR 2.5-4.0AHDR3s254LRD08
196OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 9-25A CONTACTOR 4.0-6AHDR3s256LRD10
197OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 9-25A CONTACTOR 5.5-8AHDR3s258LRD12
198OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 9-25A CONTACTOR 7.0-10AHDR3s2510LRD14
199OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 9-25A CONTACTOR 9.0-13AHDR3s2513LRD16
200OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 9-25A CONTACTOR 12-18AHDR3s2518LRD21
201OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 9-25A CONTACTOR 17-25AHDR3s2525LRD22
202OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 38A CONTACTOR 23-32AHDR3s3832LRD32
203OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 38A CONTACTOR 30-40AHDR3s3840LRD35
204OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 40-95A CONTACTOR 17-25AHDR3s9325LRD325
205OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 40-95A CONTACTOR 23-32AHDR3s9332LRD332
206OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 40-95A CONTACTOR 30-40AHDR3s9340LRD340
207OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 40-95A CONTACTOR 37-50AHDR3s9350LRD350
208OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 40-95A CONTACTOR 48-65AHDR3s9365LRD3359
209OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 40-95A CONTACTOR 55-70AHDR3s9370LRD3361
210OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 40-95A CONTACTOR 63-80AHDR3s9380LRD3363
211OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 40-95A CONTACTOR 80-93AHDR3s9393LRD3365
212OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 120-185A CONTACTOR 90-115AHDR3S185115LRD4367
213OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 120-185A CONTACTOR 105-135AHDR3S185135LRD4369
214OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 120-185A CONTACTOR 120-150AHDR3S185150LRD4369
215OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 120-185A CONTACTOR 130-160AHDR3S185160
216OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 120-185A CONTACTOR 150-185AHDR3S185185
217OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 120-185A CONTACTOR 48-65AHDR3S18565LR9F5363
218OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 120-185A CONTACTOR 55-70AHDR3S18570LR9F5363
219OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 120-185A CONTACTOR 63-80AHDR3S18580LR9F5367
220OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 120-185A CONTACTOR 75-95AHDR3S18595LR9F5367
221OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 225-630A CONTACTOR 145-200AHDR3S630200FLR9F5371
222OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 225-630A CONTACTOR 180-250AHDR3S630250FLR9F5371
223OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 225-630A CONTACTOR 230-320AHDR3S630320FLR9F7375
224OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 225-630A CONTACTOR 290-400AHDR3S630400FLR9F7379
225OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 225-630A CONTACTOR 350-480AHDR3S630480FLR9F7379
226OVERLOAD THERMAL RELAY FOR 225-630A CONTACTOR 460-630AHDR3S630630FLR9F7381
227RCCB 2P 16A 30mAHDB3VR216SC-
228RCCB 2P 20A 30mAHDB3VR220SC-
229RCCB 2P 25A 30mAHDB3VR225SCA9R71225
230RCCB 2P 32A 30mAHDB3VR232SC-
231RCCB 2P 40A 30mAHDB3VR240SCA9R71240
232RCCB 2P 63A 30mAHDB3VR263SCA9R71263
233RCCB 2P 80A 30mAHDB3VR280SCA9R11280
234RCCB 2P 100A 30mAHDB3VR2100SCA9R11291
235RCCB 4P 10A 30mAHDB3VR410SC-
236RCCB 4P 16A 30mAHDB3VR416SC-
237RCCB 4P 25A 30mAHDB3VR420SCA9R71425
238RCCB 4P 32A 30mAHDB3VR425SC-
239RCCB 4P 40A 30mAHDB3VR432SCA9R71440
240RCCB 4P 63A 30mAHDB3VR463SCA9R71463
241RCCB 4P 80A 30mAHDB3VR480SCA9R11480
242RCCB 4P 100A 30mAHDB3VR4100SCA9R11491
243MPCB 0/1-0/16A (100KA)HDP632P16GV2ME01
244MPCB 0/16-0/25A (100KA)HDP632P25GV2ME02
245MPCB 0/25-0/4A (100KA)HDP632P4GV2ME03
246MPCB 0/4-0/63A (100KA)HDP632P63GV2ME04
247MPCB 0/63-1A (100KA)HDP66321GV2ME05
248MPCB 1-1/6A (100KA)HDP6321P6GV2ME06
249MPCB 1/6-2/5A (100KA)HDP6322P5GV2ME07
250MPCB 2/5-4A (100KA)HDP6324GV2ME08
251MPCB 4-6/3A (100KA)HDP6326P3GV2ME10
252MPCB 6-10A (100KA)HDP63210GV2ME14
253MPCB 9-14A (100KA)HDP63214GV2ME16
254MPCB 13-18A (100KA)HDP63218GV2ME20
255MPCB17-23A (50KA)HDP63223GV2ME21
256MPCB 20-25A(50KA)HDP63225GV2ME22
257MPCB 24-32A(50KA)HDP63232GV2ME32
258AUXILIARY CONTACT FOR MPCB 2NO SIDE MOUNTEDHAN20GVAN20
259AUXILIARY CONTACT FOR MPCB 1NO+1NC SIDE MOUNTEDHAN11GVAN11
260AUXILIARY CONTACT FOR MPCB 2NO FRONT MOUNTEDHAE20GVAE20
261AUXILIARY CONTACT FOR MPCB 1NO+1NC FRONT MOUNTEDHAE11GVAE11
262MPCB Shunt Release 220~240VHAS220GVAS225
263MPCB Undervoltage Release 220~240VHAU220GVAU225
264 شاستی استارت فلزی سبز(1NO)HLAY5BA31XB4BA31
265 شاستی استپ فلزی قرمز(1NC)HLAY5BA42XB4BA42
266استارت - استوپ دوبل فلزی زرد(1NO+1NC)HLAY5BA55XB4BA55
267شاستی قارچی فلزی قرمز(1NC) 40MMHLAY5BC42XB4BC42
268استارت - استوپ فلزی دوبل با سری هم سطح(1NO+1NC)HLAY5BL8325
269استارت - استوپ فلزی دوبل با سری هم غیر سطح(1NO+1NC)HLAY5BL8425ZB4BA7341
270شاستی استارت - استوپ باکالیت مشکی(1NC+1NO)HLAY5EA25XB5AA25
271شاستی استارت باکالیت سبز(1NO)HLAY5EA31XB5AA31
272شاستی استوپ باکالیت قرمز(1NC)HLAY5EA42XB5AA42
273شاستی قارچی فلزی قرمز(1NO+1NC)40MMHLAY5BC45
274سلکتور فلزی دو حالته(1NO)HLAY5BD21XB4BD21
275سلکتور فلزی دو حالته(1NO+1NC)HLAY5BD25XB4BD25
276سلکتور فلزی سه حالته(2NO)HLAY5BD33XB4BD33
277سلکتور فلزی سه حالته برگشتی(2NO)HLAY5BD53XB4BD53
278کنتاکت کمکی(1NO)HLAY5BE101XB4BE101
279کنتاکت کمکی(1NC)HLAY5BE102XB4BE102
280سلکتور سوئیچ فلزی سه حالته(2NO)HLAY5BG33XB4BG33
281امرجنسی فلزی قفل شو 1NC)40MM)HLAY5BS542XB4BS542
282امرجنسی فلزی قفل شو 1NC)60MM)HLAY5BS642XB4BS642
283امرجنسی قفل شو باکالیت 1NO)40MM)HLAY5ES542XB4ES542
284امرجنسی قفل شو باکالیت 1NC)60MM)HLAY5ES642XB4ES642
285سیگنال باکالیت 220V AC/DC آبیHLD1122B21M8XB7EV76P
286سیگنال باکالیت 220V AC/DC سبزHLD1122B21M3XB7EV73P
287سیگنال باکالیت 220V AC/DC قرمزHLD1122B21M4XB7EV74P
288سیگنال باکالیت 220V AC/DC زردHLD1122B21M5XB7EV75P
289سیگنال باکالیت 220V AC/DC سفیدHLD1122B21M7XB7EV77P
290CAPACITOR CONTACTOR 12 KVAR (1NO+1NC)HDC19s2511M5LC1DFKP7
291CAPACITOR CONTACTOR 19 KVAR (1NO+1NC)HDC19s3211M5
292CAPACITOR CONTACTOR 20 KVAR (1NO+1NC)HDC19s4311M5LC1DLKP7
293CAPACITOR CONTACTOR 30 KVAR (1NO+2NC)HDC19s6321M5LC1DPKP7
294CAPACITOR CONTACTOR 45 KVAR (1NO+2NC)HDC19s9521M5LC1DTKP7
295CAPACITOR CONTACTOR 60 KVAR (1NO+2NC)HDC19s11521M5LC1DWK12P7
296VFD BASIC SERIES 220V 0/4KW 1PHASE TO 3PHASEHAVXB2S0004G
297VFD BASIC SERIES 220V 0/75KW 1PHASE TO 3PHASEHAVB2S0007G
298VFD BASIC SERIES 220V 1/5KW 1PHASE TO 3PHASEHAVB2S0015G
299VFD BASIC SERIES 220V 2/2KW 1PHASE TO 3PHASEHAVB2S0022G
300VFD BASIC SERIES 380V 0/75KWHAVB4T0007GATV61H075N4Z
301VFD BASIC SERIES 380V 1/5KWHAVB4T0015GATV61HU15N4Z
302VFD BASIC SERIES 380V 2/2KWHAVB4T0022GATV61HU22N4Z
303VFD BASIC SERIES 380V 4KWHAVB4T0040GATV61HU40N4Z
304VFD EXPERT SERIES 380V 4KWHAVXS4T0040G0055PATV61HU40N4Z
305VFD EXPERT SERIES 380V 5/5KWHAVXS4T0055G0075PATV61HU55N4Z
306VFD EXPERT SERIES 380V 7/5KWHAVXS4T0075G0110PATV61HU75N4Z
307VFD EXPERT SERIES 380V 11KWHAVXS4T0110G0150PATV61HD11N4Z
308VFD EXPERT SERIES 380V 15KWHAVXS4T0150G0185PATV61HD15N4Z
309VFD EXPERT SERIES 380V 18/5KWHAVXS4T0185G0220PATV61HD18N4Z
310VFD EXPERT SERIES 380V 22KWHAVXS4T0220G0300PATV61HD22N4Z
311VFD EXPERT SERIES 380V 30KWHAVXS4T0300G0370PATV61HD30N4Z
312VFD EXPERT SERIES 380V 37KWHAVXS4T0370G0450PATV61HD37N4Z
313VFD EXPERT SERIES 380V 45KWHAVXS4T0450G0550PATV61HD45N4Z
314VFD EXPERT SERIES 380V55KWHAVXS4T0550G0750PATV61HD55N4Z
315VFD EXPERT SERIES 380V 75KWHAVXS4T0750G0900PATV61HD75N4Z
316VFD EXPERT SERIES 380V 90KWHAVXS4T0900G1100PATV61HD90N4Z
317VFD EXPERT SERIES 380V 110KWHAVXS4T1100G1320PATV61HC11N4Z
318VFD EXPERT SERIES 380V 132KWHAVXS4T1320G1600PATV61HC13N4Z
319VFD EXPERT SERIES 380V 160KWHAVXS4T1600G1850PATV61HC16N4Z
320VFD EXPERT SERIES 380V 185KWHAVXS4T1850G2000P
321VFD EXPERT SERIES 380V 200KWHAVXS4T2000G2200P
322VFD EXPERT SERIES 380V 220KWHAVXS4T2200G2500PATV61HC22N4Z
323VFD EXPERT SERIES 380V 250KWHAVXS4T2500G2850PATV61HC25N4Z
324VFD EXPERT SERIES 380V 280KWHAVXS4T2800G3150P
325VFD EXPERT SERIES 380V 315KWHAVXS4T3150G3550PATV61HC31N4Z
326VFD EXPERT SERIES 380V 355KWHAVXS4T3550G4000P
327VFD EXPERT SERIES 380V 400KWHAVXS4T4000G4500PATV61HC40N4Z
328VFD EXPERT SERIES 380V 450KWHAVXS4T4500G5000P
329VFD EXPERT SERIES 380V 500KWHAVXS4T5000G5600PATV61HC50N4Z
330VFD EXPERT SERIES 380V 560KWHAVXS4T5600G6300P
331VFD EXPERT SERIES 380V 630KWHAVXS4T6300G7100PATV61HC63N4Z
332VFD EXPERT SERIES 380V 710KWHAVXS4T7100G8500P
333VFD EXPERT SERIES 380V 850KWHAVXS4T8500G

دسته بندی محصولات هیمل Himel

محصولات هیمل Himel در زمینه توزیع برق فشار ضعیف صنایع، ساختمان و اتوماسیون صنعتی تولید و گستره محصولات آن شامل طیف وسیعی از تجهیزات زیر می­‌باشد:


معرفی و آموزش محصولات هیمل Himel

آماد برق سپهر به عنوان نماینده ی انحصاری هیمل Himel در ایران، همواره خود را متعهد به ارائه‌ی آموزش‌های کاربردی و به روز در جهت افزایش آگاهی فعالان این حوزه دانسته تا از این طریق گامی در جهت ارتقا این صنعت داشته باشد.