تجهیزات اندازه‌گیری هیمل Himel

تجهیزات اندازه گیری هیمل Himel
تجهیزات اندازه گیری هیمل Himel

Himel Measuring Components

تجهیزات اندازه گیری پارامترهای شبکه هیمل Himel قابلیت های پیچیده را در بستری ساده ارائه می‌دهند. با توانایی اندازه‌گیری انرژی، توان اکتیو و راکتیو، ولتاژ، جریان، فرکانس و ضریب توان و با دقت اندازه‌گیری Class 0.5 تمامی الزامات در کاربردهای متنوع صنعت و ساختمان را پوشش می‌دهند. همچنین امکان ارتباطی RS485 راه را جهت پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی هموار می‌سازد.

تجهیزات اندازه‌گیری هیمل Himel

ویژگی‌های اصلی تجهیزات اندازه‌گیری هیمل Himel :

  • اندازه‌گیری دقیق و عملکرد قابل اعتماد (دقت Class 0.5)
  • سرعت بالای نمونه‌برداری
  • توانایی تحمل بالا : 20 درصد اضافه جریان و ولتاژ به صورت مداوم، ولتاژ 2 برابر 1 ثانیه، جریان 10 برابر 5 ثانیه
  • قابلیت دورسنجی و تنظیم از راه دور
تجهیزات اندازه گیری هیمل Himel

تجهیزات اندازه‌گیری

 Himel Measuring Components

تجهیزات اندازه گیری هیمل Himel

تجهیزات اندازه‌گیری

 Himel Measuring Components