دوره های آموزشی محصولات هیمل Himel

آماد برق سپهر به عنوان نماینده ی انحصاری هیمل Himel در ایران، همواره خود را متعهد به ارائه‌ی آموزش‌های کاربردی و به روز در جهت افزایش آگاهی فعالان این حوزه دانسته تا از این طریق گامی در جهت ارتقا این صنعت داشته باشد .

آشنایی با کلیدهای فشار ضعیف ACB ، MCCB ، MCB

◄ 2  جلسه – 6 ساعت

| دوره های آموزشی محصولات هیمل | acb5 | دوره‌های آموزشی محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
 • مفاهیم اولیه
 • تفاوت های ساختاری و کاربردی کلیدهای هوایی و کامپکت
 • مفاهیم Time Discrimination و Current Discrimination و نحوه پیاده‌سازی
 • انواع تریپ یونیت

آشنایی با بهره برداری ACB ، MCCB

◄ 1 جلسه – 3 ساعت

| دوره های آموزشی محصولات هیمل | mccb2 | دوره‌های آموزشی محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
 • نصب کلید
 • نصب تجهیزات کمکی
 • نحوه انجام تنظیمات
 • سرویس دوره‌ای

آشنایی با تجهیزات حفاظت موتور

◄ 1 جلسه – 3 ساعت

| دوره های آموزشی محصولات هیمل | motor2 | دوره‌های آموزشی محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
 • مفاهیم اولیه
 • انواع راه‌اندازی موتورهای الکتریکی
 • انواع خطا در موتور
 • ویژگی های راه‌انداز
 • مفاهیم فنی تجهیزات
 • انتخاب، تنظیمات، بهره برداری

درایوهای الکتریکی (کنترل دور)

◄ 2 جلسه – 6 ساعت

| دوره های آموزشی محصولات هیمل | drive2 | دوره‌های آموزشی محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
 • مفاهیم اولیه در کاربرد کنترل دور و راه انداز نرم
 • انواع مختلف گشتاور و مناطق کاری موتور
 • ساختار کنترل دورها و قوانین مربوطه
 • ترمز موتورهای AC با استفاده از کنترل دور
 • سازگاری الکترومغناطیسی
 • هارمونیک در کنترل دور و چگونگی کاهش آن

آشنایی با تجهیزات حفاظت موتور

◄ 1 جلسه – 3 ساعت

| دوره های آموزشی محصولات هیمل | Filter1 | دوره‌های آموزشی محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
 • آشنایی با انواع فیلترهای مورد استفاده در کنترل دورها
 •  بررسی فیلترگذاری از نقطه نظر اقتصادی

دسته بندی محصولات هیمل Himel

محصولات هیمل Himel در زمینه توزیع برق فشار ضعیف صنایع، ساختمان و اتوماسیون صنعتی تولید و گستره محصولات آن شامل طیف وسیعی از تجهیزات زیر می­‌باشد:


معرفی و آموزش محصولات هیمل Himel

آماد برق سپهر به عنوان نماینده ی انحصاری هیمل Himel در ایران، همواره خود را متعهد به ارائه‌ی آموزش‌های کاربردی و به روز در جهت افزایش آگاهی فعالان این حوزه دانسته تا از این طریق گامی در جهت ارتقا این صنعت داشته باشد.