| دوره های آموزشی محصولات هیمل | Amad Bargh Education Himel 1 | دوره‌های آموزشی محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
آشنایی با کلیدهای فشار ضعیف هیمل Himel ACB ، MCCB ، MCB

◄ 2 جلسه – 6 ساعت

 • مفاهیم اولیه
 • تفاوت های ساختاری و کاربردی کلیدهای هوایی و کامپکت
 • مفاهیم Time Discrimination و Current Discrimination و نحوه پیاده‌سازی
 • انواع تریپ یونیت
| دوره های آموزشی محصولات هیمل | Amad Bargh Education Himel 2 | دوره‌های آموزشی محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
آشنایی با بهره برداری محصولات هیمل Himel ACB ، MCCB

◄ 1 جلسه – 3 ساعت

 • نصب کلید
 • نصب تجهیزات کمکی
 • نحوه انجام تنظیمات
 • سرویس دوره‌ای
| دوره های آموزشی محصولات هیمل | Amad Bargh Education Himel 3 | دوره‌های آموزشی محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
آشنایی با تجهیزات حفاظت موتور هیمل Himel

◄ 1 جلسه – 3 ساعت

 • مفاهیم اولیه
 • انواع راه‌اندازی موتورهای الکتریکی
 • انواع خطا در موتور
 • ویژگی های راه‌انداز
 • مفاهیم فنی تجهیزات
 • انتخاب، تنظیمات، بهره برداری
| دوره های آموزشی محصولات هیمل | Amad Bargh Education Himel 4 | دوره‌های آموزشی محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
درایوهای الکتریکی (کنترل دور) هیمل Himel

◄ 2 جلسه – 6 ساعت

 • مفاهیم اولیه در کاربرد کنترل دور و راه انداز نرم
 • انواع مختلف گشتاور و مناطق کاری موتور
 • ساختار کنترل دورها و قوانین مربوطه
 • ترمز موتورهای AC با استفاده از کنترل دور
 • سازگاری الکترومغناطیسی
 • هارمونیک در کنترل دور و چگونگی کاهش آن
| دوره های آموزشی محصولات هیمل | Amad Bargh Education Himel 5 | دوره‌های آموزشی محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
آشنایی با تجهیزات حفاظت موتور هیمل Himel

◄ 1 جلسه – 3 ساعت

 • آشنایی با انواع فیلترهای مورد استفاده در کنترل دورها
 •  بررسی فیلترگذاری از نقطه نظر اقتصادی

معرفی و آموزش محصولات هیمل Himel

آماد برق سپهر به عنوان نماینده ی انحصاری هیمل Himel در ایران، همواره خود را متعهد به ارائه‌ی آموزش‌های کاربردی و به روز در جهت افزایش آگاهی فعالان این حوزه دانسته تا از این طریق گامی در جهت ارتقا این صنعت داشته باشد.