کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان هیمل Himel

محصولات توزیع نهایی (کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان) هیمل Himel
محصولات توزیع نهایی (کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان) هیمل Himel

Himel Miniature Circuit Breaker

محصولات حفاظت توزیع نهایی هیمل Himel جهت حفاظت نهایی در شبکه برق طراحی شده اند و از تجهیزات الکتریکی در برابر خطاهای اتصال کوتاه، اضافه بار و از اشخاص در برابر خطرات شوک الکتریکی محافظت می‌کنند. کلیدهای مینیاتوری و حفاظت جریان نشتی هیمل Himel برای مصارف صنعتی، تجاری و مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرد، و دارای گواهی تست از معتبرترین آزمایشگاه‌‌های بین المللی می‌‌باشند.

محصولات توزیع نهایی (کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان) هیمل Himel

محصولات توزیع نهایی هیمل Himel شامل:

  • کلیدهای مینیاتوری (MCB) از جریان 1 تا 125 آمپر و قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA و 10kA
  • کلیدهای نشتی جریان (RCCB) از جریان 10 تا 100 آمپر و حساسیت 10mA, 30mA, 100mA, 300mA
  • کلیدهای ترکیبی (RCBO) از جریان 6 تا 125 آمپر و قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA و 10kA و حساسیت 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA
  • برقگیر تا 160kA
کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان هیمل Himel

کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان

Himel Miniature Circuit Breaker

محصولات توزیع نهایی (کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان) هیمل Himel

کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان

Himel Miniature Circuit Breaker