| کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان | Miniatori Desktop | کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
| کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان | Miniatori Mobile | کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران

Himel Miniature Circuit Breaker

محصولات حفاظت توزیع نهایی هیمل Himel جهت حفاظت نهایی در شبکه برق طراحی شده اند و از تجهیزات الکتریکی در برابر خطاهای اتصال کوتاه، اضافه بار و از اشخاص در برابر خطرات شوک الکتریکی محافظت می‌کنند. کلیدهای مینیاتوری و حفاظت جریان نشتی هیمل Himel برای مصارف صنعتی، تجاری و مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرد، و دارای گواهی تست از معتبرترین آزمایشگاه‌‌های بین المللی می‌‌باشند.

محصولات توزیع نهایی (کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان) هیمل Himel

محصولات توزیع نهایی هیمل Himel شامل:

  • کلیدهای مینیاتوری (MCB) از جریان 1 تا 125 آمپر و قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA و 10kA
  • کلیدهای نشتی جریان (RCCB) از جریان 10 تا 100 آمپر و حساسیت 10mA, 30mA, 100mA, 300mA
  • کلیدهای ترکیبی (RCBO) از جریان 6 تا 125 آمپر و قدرت قطع اتصال کوتاه 6kA و 10kA و حساسیت 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA
  • برقگیر تا 160kA
| کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان | Himel MCB RCCB | کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران

کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان

Himel Miniature Circuit Breaker

| کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان | Himel Final Distribution cta | کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران

کلید مینیاتوری و حفاظت نشتی جریان

Himel Miniature Circuit Breaker


دسته بندی محصولات هیمل Himel

محصولات هیمل Himel در زمینه توزیع برق فشار ضعیف صنایع، ساختمان و اتوماسیون صنعتی تولید و گستره محصولات آن شامل طیف وسیعی از تجهیزات زیر می­‌باشد:


معرفی و آموزش محصولات هیمل Himel

آماد برق سپهر به عنوان نماینده ی انحصاری هیمل Himel در ایران، همواره خود را متعهد به ارائه‌ی آموزش‌های کاربردی و به روز در جهت افزایش آگاهی فعالان این حوزه دانسته تا از این طریق گامی در جهت ارتقا این صنعت داشته باشد.