| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel General Catalogue | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
کاتالوگ جامع محصولات هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel General Brochure | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
بروشور جامع محصولات هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel VSD Catalogue | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
کنترل دور موتور (درایو) هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel SMART Pump VSD | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
کنترل دور پمپ (درایو) هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel Soft Starter | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
سافت استارتر هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel Motor Control and Protection | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
کنترل و حفاظت موتور هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel Air Circuit Breaker Catalog 2 | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
کلید هوایی هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel MCCB | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
کلید کامپکت هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel Electronic MCCB Catalog | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
کلید کامپکت قابل تنظیم الکترونیکی هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel Non Adjustable MCCB | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
کلید کامپکت غیر قابل تنطیم هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel Final Distribution | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
تجهیزات توزیع نهایی هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel Power Factor Correction | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
اصلاح ضریب توان هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel Meters Eqiupments | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
تجهیزات اندازه گیری هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel ATS Eqiupments | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
تجهیزات چنج اور هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel Smart Devices | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
تجهیزات هوشمند هیمل Himel
| کاتالوگ محصولات هیمل | Himel Control Circuit Eqiupments | کاتالوگ محصولات هیمل Himel | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
تجهیزات مدار فرمان هیمل Himel

دسته بندی محصولات هیمل Himel

محصولات هیمل Himel در زمینه توزیع برق فشار ضعیف صنایع، ساختمان و اتوماسیون صنعتی تولید و گستره محصولات آن شامل طیف وسیعی از تجهیزات زیر می­‌باشد:


معرفی و آموزش محصولات هیمل Himel

آماد برق سپهر به عنوان نماینده ی انحصاری هیمل Himel در ایران، همواره خود را متعهد به ارائه‌ی آموزش‌های کاربردی و به روز در جهت افزایش آگاهی فعالان این حوزه دانسته تا از این طریق گامی در جهت ارتقا این صنعت داشته باشد.