محصول جریان برق

محصول نحوه نصب

  محصول فاز

   محصول نوع عملکرد دستگاه

    محصول نوع حفـاظت‌

        • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211B7
         • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211B7
         • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211B7

         • مشخصات فنی کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211B7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 12 آمپر ولتاژ بوبین 24 ولت توان موتور 5.5 KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش…
        • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211E7
         • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211E7
         • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211E7

         • مشخصات فنی کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211E7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 12 آمپر ولتاژ بوبین 48 ولت توان موتور 5.5 KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش…
        • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211F7
         • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211F7
         • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211F7

         • مشخصات فنی کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211F7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 12 آمپر ولتاژ بوبین 110 ولت توان موتور 5.5 KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش…
        • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211M7
         • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211M7
         • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211M7

         • مشخصات فنی کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211M7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 12 آمپر ولتاژ بوبین 220 ولت توان موتور 5.5 KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش…
        • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211Q7
         • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211Q7
         • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211Q7

         • مشخصات فنی کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211Q7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 12 آمپر ولتاژ بوبین 380 ولت توان موتور 5.5 KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش…
        • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811B7
         • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811B7
         • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811B7

         • مشخصات فنی کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811B7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 18 آمپر ولتاژ بوبین 24 ولت توان موتور 7.5 KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش…
        • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811E7
         • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811E7
         • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811E7

         • مشخصات فنی کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811E7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 18 آمپر ولتاژ بوبین 48 ولت توان موتور 7.5 KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش…
        • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811F7
         • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811F7
         • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811F7

         • مشخصات فنی کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811F7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 18 آمپر ولتاژ بوبین 110 ولت توان موتور 7.5 KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش…

        معرفی و آموزش محصولات هیمل Himel

        آماد برق سپهر به عنوان نماینده ی انحصاری هیمل Himel در ایران، همواره خود را متعهد به ارائه‌ی آموزش‌های کاربردی و به روز در جهت افزایش آگاهی فعالان این حوزه دانسته تا از این طریق گامی در جهت ارتقا این صنعت داشته باشد.