محصولات کنترل و حفاظت موتور (کلید حرارتی، کنتاکتور، رله حرارتی)


محصول جریان برق

محصول نحوه نصب

  محصول فاز

   محصول نوع عملکرد دستگاه

    محصول نوع حفـاظت‌


        معرفی و آموزش محصولات هیمل Himel

        آماد برق سپهر به عنوان نماینده ی انحصاری هیمل Himel در ایران، همواره خود را متعهد به ارائه‌ی آموزش‌های کاربردی و به روز در جهت افزایش آگاهی فعالان این حوزه دانسته تا از این طریق گامی در جهت ارتقا این صنعت داشته باشد.