محصولات کنترل و حفاظت موتور (کلید حرارتی، کنتاکتور، رله حرارتی)

محصول جریان برق

محصول نحوه نصب

محصول فاز

محصول نوع عملکرد دستگاه

محصول نوع حفـاظت‌

 • HDB3WA1C32
  • HDB3WA1C32
  • HDB3WA1C32

  • Miniature circuit breaker HDB3W - 18 mm AC - C - 1P - 3 kA - 32 A
 • HDB3WA1C4
  • HDB3WA1C4
  • HDB3WA1C4

  • Miniature circuit breaker HDB3W - 18 mm AC - C - 1P - 3 kA - 4 A
 • HDB3WA2D16
  • HDB3WA2D16
  • HDB3WA2D16

  • Miniature circuit breaker HDB3W - 18 mm AC - D - 2P - 3 kA - 16 A
 • HDB3WA4C4
  • HDB3WA4C4
  • HDB3WA4C4

  • Miniature circuit breaker HDB3W - 18 mm AC - C - 4P - 3 kA - 4 A
 • HDB3WA4C5
  • HDB3WA4C5
  • HDB3WA4C5

  • Miniature circuit breaker HDB3W - 18 mm AC - C - 4P - 3 kA - 5 A
 • HDB3WL3C20
  • HDB3WL3C20
  • HDB3WL3C20

  • Miniature circuit breaker HDB3W - 18 mm AC - C - 3P - 4.5 kA - 20 A
 • HDB3WL3D4
  • HDB3WL3D4
  • HDB3WL3D4

  • Miniature circuit breaker HDB3W - 18 mm AC - D - 3P - 4.5 kA - 4 A
 • HDB3WL3D40
  • HDB3WL3D40
  • HDB3WL3D40

  • Miniature circuit breaker HDB3W - 18 mm AC - D - 3P - 4.5 kA - 40 A
 • HDB3WL3D50
  • HDB3WL3D50
  • HDB3WL3D50

  • Miniature circuit breaker HDB3W - 18 mm AC - D - 3P - 4.5 kA - 50 A
 • HDB3WN5C32
  • HDB3WN5C32
  • HDB3WN5C32

  • Miniature circuit breaker HDB3W - 18 mm AC - C - 1P+N - 6 kA - 32 A
 • HDC30610C5
 • HDC34011M5