محصول جریان برق

  محصول نحوه نصب

   محصول فاز

    محصول نوع عملکرد دستگاه

     محصول نوع حفـاظت‌

         • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211F7
          • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211F7
          • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211F7

          • مشخصات فنی کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211F7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 12 آمپر ولتاژ بوبین 110 ولت توان موتور 5.5 KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش…
         • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811F7
          • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811F7
          • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811F7

          • مشخصات فنی کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811F7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 18 آمپر ولتاژ بوبین 110 ولت توان موتور 7.5 KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش…
         • کنتاکتور 25 آمپر هیمل HDC32511F7
          • کنتاکتور 25 آمپر هیمل HDC32511F7
          • کنتاکتور 25 آمپر هیمل HDC32511F7

          • مشخصات فنی کنتاکتور 25 آمپر هیمل HDC32511F7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 25 آمپر ولتاژ بوبین 110ولت توان موتور 11KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی 2…
         • کنتاکتور 32 آمپر هیمل HDC33211F7
          • کنتاکتور 32 آمپر هیمل HDC33211F7
          • کنتاکتور 32 آمپر هیمل HDC33211F7

          • مشخصات فنی کنتاکتور 32 آمپر هیمل HDC33211F7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 32 آمپر ولتاژ بوبین 110 ولت توان موتور 15KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
         • کنتاکتور 38 آمپر هیمل HDC33811F7
          • کنتاکتور 38 آمپر هیمل HDC33811F7
          • کنتاکتور 38 آمپر هیمل HDC33811F7

          • مشخصات فنی کنتاکتور 38 آمپر هیمل HDC33811F7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 38 آمپر ولتاژ بوبین 110 ولت توان موتور 18.5KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
         • کنتاکتور 40 آمپر هیمل HDC34011F7
          • کنتاکتور 40 آمپر هیمل HDC34011F7
          • کنتاکتور 40 آمپر هیمل HDC34011F7

          • مشخصات فنی کنتاکتور 40 آمپر هیمل HDC34011F7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 40 آمپر ولتاژ بوبین 110 ولت توان موتور 18.5KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
         • کنتاکتور 50 آمپر هیمل HDC35011F7
          • کنتاکتور 50 آمپر هیمل HDC35011F7
          • کنتاکتور 50 آمپر هیمل HDC35011F7

          • مشخصات فنی کنتاکتور 50 آمپر هیمل HDC35011F7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 50 آمپر ولتاژ بوبین 110 ولت توان موتور 22KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
         • کنتاکتور 6 آمپر هیمل HDC30601F7
          • کنتاکتور 6 آمپر هیمل HDC30601F7
          • کنتاکتور 6 آمپر هیمل HDC30601F7

          • مشخصات فنی کنتاکتور 6 آمپر هیمل HDC30601F7 : پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی 2 ساله دارای استانداردهای IEC 60947-4-1    

         معرفی و آموزش محصولات هیمل Himel

         آماد برق سپهر به عنوان نماینده ی انحصاری هیمل Himel در ایران، همواره خود را متعهد به ارائه‌ی آموزش‌های کاربردی و به روز در جهت افزایش آگاهی فعالان این حوزه دانسته تا از این طریق گامی در جهت ارتقا این صنعت داشته باشد.