محصول جریان برق

محصول نحوه نصب

محصول فاز

محصول نوع عملکرد دستگاه

محصول نوع حفـاظت‌

 • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211B7
  • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211B7
  • کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211B7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 12 آمپر هیمل HDC31211B7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 12 آمپر ولتاژ بوبین 24 ولت توان موتور 5.5 KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش…
 • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811B7
  • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811B7
  • کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811B7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 18 آمپر هیمل HDC31811B7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 18 آمپر ولتاژ بوبین 24 ولت توان موتور 7.5 KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش…
 • کنتاکتور 25 آمپر هیمل HDC32511B7
  • کنتاکتور 25 آمپر هیمل HDC32511B7
  • کنتاکتور 25 آمپر هیمل HDC32511B7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 25 آمپر هیمل HDC32511B7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 25 آمپر ولتاژ بوبین 24 ولت توان موتور 11KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
 • کنتاکتور 32 آمپر هیمل HDC33211B7
  • کنتاکتور 32 آمپر هیمل HDC33211B7
  • کنتاکتور 32 آمپر هیمل HDC33211B7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 32 آمپر هیمل HDC33211B7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 32 آمپر ولتاژ بوبین 24 ولت توان موتور 15KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
 • کنتاکتور 38 آمپر هیمل HDC33811B7
  • کنتاکتور 38 آمپر هیمل HDC33811B7
  • کنتاکتور 38 آمپر هیمل HDC33811B7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 38 آمپر هیمل HDC33811B7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 38 آمپر ولتاژ بوبین 24 ولت توان موتور 18.5KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
 • کنتاکتور 40 آمپر هیمل HDC34011B7
  • کنتاکتور 40 آمپر هیمل HDC34011B7
  • کنتاکتور 40 آمپر هیمل HDC34011B7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 40 آمپر هیمل HDC34011B7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 40 آمپر ولتاژ بوبین 24 ولت توان موتور 18.5KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
 • کنتاکتور 50 آمپر هیمل HDC35011B7
  • کنتاکتور 50 آمپر هیمل HDC35011B7
  • کنتاکتور 50 آمپر هیمل HDC35011B7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 50 آمپر هیمل HDC35011B7 : ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان جریان نامی 50 آمپر ولتاژ بوبین 24 ولت توان موتور 22KW دارای استانداردهای IEC 60947-4-1 پوشش محافظ در برابر گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی گواهینامه کیفی از Intertek سوئد و آزمایشگاه مرجع انرژی (EPIL) هولوگرام با سریال قابل رهگیری پوشش گارانتی…
 • کنتاکتور 6 آمپر هیمل HDC30601B7
  • کنتاکتور 6 آمپر هیمل HDC30601B7
  • کنتاکتور 6 آمپر هیمل HDC30601B7

  • مشخصات فنی کنتاکتور 6 آمپر هیمل HDC30601B7 :  تعداد قطع و وصل تا 12 میلیون بار  پوشش محافظ در برابر ورود گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی بغل پوشش محافظ در برابر ورود گرد و غبار در محل نصب کنتاکت کمکی جلو ترمینال قدرت با قابلیت نصب دو کابل همزمان (از جریان 40 الی 95 آمپر) پوشش کامل…

دسته بندی محصولات هیمل Himel

محصولات هیمل Himel در زمینه توزیع برق فشار ضعیف صنایع، ساختمان و اتوماسیون صنعتی تولید و گستره محصولات آن شامل طیف وسیعی از تجهیزات زیر می­‌باشد: