محصول جریان برق

  محصول نحوه نصب

   محصول نوع عملکرد دستگاه

    محصول نوع حفـاظت‌

        • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 850 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 850 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 850 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Expert هیمل Himel : متد کنترل V/f با قابلیت انتخاب نقاط و Sensorless Vector Control و Eco mode control توان از ۰.4 تا 850 کیلووات ظرفیت تحمل اضافه بار ۱۵۰% به مدت یک دقیقه، ۱۸۰% به مدت ۳ ثانیه و ایجاد ۱۵۰% گشتاور نامی در سرعت ۵Hz مجهز به امکان ارتباطی Serial با پروتکل Modbus و قابلیت…
        • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 710 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 710 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 710 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Expert هیمل Himel : متد کنترل V/f با قابلیت انتخاب نقاط و Sensorless Vector Control و Eco mode control توان از ۰.4 تا 710 کیلووات ظرفیت تحمل اضافه بار ۱۵۰% به مدت یک دقیقه، ۱۸۰% به مدت ۳ ثانیه و ایجاد ۱۵۰% گشتاور نامی در سرعت ۵Hz مجهز به امکان ارتباطی Serial با پروتکل Modbus و قابلیت…
        • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 630 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 630 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 630 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Expert هیمل Himel : متد کنترل V/f با قابلیت انتخاب نقاط و Sensorless Vector Control و Eco mode control توان از ۰.4 تا 630 کیلووات ظرفیت تحمل اضافه بار ۱۵۰% به مدت یک دقیقه، ۱۸۰% به مدت ۳ ثانیه و ایجاد ۱۵۰% گشتاور نامی در سرعت ۵Hz مجهز به امکان ارتباطی Serial با پروتکل Modbus و قابلیت…
        • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 560 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 560 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 560 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Expert هیمل Himel : متد کنترل V/f با قابلیت انتخاب نقاط و Sensorless Vector Control و Eco mode control توان از ۰.4 تا 560 کیلووات ظرفیت تحمل اضافه بار ۱۵۰% به مدت یک دقیقه، ۱۸۰% به مدت ۳ ثانیه و ایجاد ۱۵۰% گشتاور نامی در سرعت ۵Hz مجهز به امکان ارتباطی Serial با پروتکل Modbus و قابلیت…
        • درایو (اینورتر) سه فاز توان 500 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه فاز توان 500 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه فاز توان 500 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Expert هیمل Himel : متد کنترل V/f با قابلیت انتخاب نقاط و Sensorless Vector Control و Eco mode control توان از ۰.4 تا 500 کیلووات ظرفیت تحمل اضافه بار ۱۵۰% به مدت یک دقیقه، ۱۸۰% به مدت ۳ ثانیه و ایجاد ۱۵۰% گشتاور نامی در سرعت ۵Hz مجهز به امکان ارتباطی Serial با پروتکل Modbus و قابلیت…
        • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 450 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 450 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 450 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Expert هیمل Himel : متد کنترل V/f با قابلیت انتخاب نقاط و Sensorless Vector Control و Eco mode control توان از ۰.4 تا 500 کیلووات ظرفیت تحمل اضافه بار ۱۵۰% به مدت یک دقیقه، ۱۸۰% به مدت ۳ ثانیه و ایجاد ۱۵۰% گشتاور نامی در سرعت ۵Hz مجهز به امکان ارتباطی Serial با پروتکل Modbus و قابلیت…
        • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 400 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 400 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 400 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Expert هیمل Himel : متد کنترل V/f با قابلیت انتخاب نقاط و Sensorless Vector Control و Eco mode control توان از ۰.4 تا 500 کیلووات ظرفیت تحمل اضافه بار ۱۵۰% به مدت یک دقیقه، ۱۸۰% به مدت ۳ ثانیه و ایجاد ۱۵۰% گشتاور نامی در سرعت ۵Hz مجهز به امکان ارتباطی Serial با پروتکل Modbus و قابلیت…
        • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 355 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 355 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 355 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Expert هیمل Himel : متد کنترل V/f با قابلیت انتخاب نقاط و Sensorless Vector Control و Eco mode control توان از ۰.4 تا 500 کیلووات ظرفیت تحمل اضافه بار ۱۵۰% به مدت یک دقیقه، ۱۸۰% به مدت ۳ ثانیه و ایجاد ۱۵۰% گشتاور نامی در سرعت ۵Hz مجهز به امکان ارتباطی Serial با پروتکل Modbus و قابلیت…

        معرفی و آموزش محصولات هیمل Himel

        آماد برق سپهر به عنوان نماینده ی انحصاری هیمل Himel در ایران، همواره خود را متعهد به ارائه‌ی آموزش‌های کاربردی و به روز در جهت افزایش آگاهی فعالان این حوزه دانسته تا از این طریق گامی در جهت ارتقا این صنعت داشته باشد.