کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی-حرارتی، 32 آمپر هیمل مدل HDM363S3233XX2

کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی-حرارتی، 32 آمپر ، 3 پل هیمل مدل HDM363S3233XX2

 

 

توضیحات

کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی-حرارتی، 32 آمپر هیمل مدل HDM363S3233XX2

نوع عملکرد: مغناطیسی – حرارتی

حفاظت : موتور

جدول ویژگی‌ها

کد محصول

HDM363S3233XX2

جریان نامی

فریم آمپر

حداکثر قدرت قطع جریان اتصال کوتاه (Icu)

نوع عملکرد دستگاه

نوع حفـاظت‌