کلیدکامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی-حرارتی، 50 آمپر هیمل مدل HDM363S50B3XX2

کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی – حرارتی، 50 آمپر حفاظت موتور ، 4 پل هیمل مدل HDM363S50B3XX2

 

توضیحات

کلید کامپکت 50 آمپر غیرقابل تنظیم مغناطیسی- حرارتی هیمل مدل HDM363S50B3XX2

نوع عملکرد: مغناطیسی – حرارتی

حفاظت : موتور

تعداد پل : 4

جدول ویژگی‌ها

کد محصول

HDM363S50B3XX2

جریان نامی

فریم آمپر

حداکثر قدرت قطع جریان اتصال کوتاه (Icu)

نوع عملکرد دستگاه

نوع حفـاظت‌