کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی-حرارتی، 32 آمپر هیمل مدل HDM363S32B3XX2

کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی-حرارتی، 32 آمپر 4 پل حفاظت موتور هیمل مدل HDM363S32B3XX2

 

توضیحات

کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی-حرارتی، 32 آمپر هیمل مدل HDM363S32B3XX2

نوع عملکرد: مغناطیسی – حرارتی

حفاظت : موتور

جدول ویژگی‌ها

کد محصول

HDM363S32B3XX2

جریان نامی

فریم آمپر

حداکثر قدرت قطع جریان اتصال کوتاه (Icu)

نوع عملکرد دستگاه

نوع حفـاظت‌