کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی-حرارتی، 40 آمپر هیمل مدل HDM363S4033XX2

کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی-حرارتی، 40 آمپر 3 پل هیمل مدل HDM363S4033XX2

توضیحات

کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی-حرارتی، 40 آمپر هیمل مدل HDM363S4033XX2

نوع عملکرد: مغناطیسی – حرارتی

حفاظت : موتور

جدول ویژگی‌ها

کد محصول

HDM363S4033XX2

جریان نامی

فریم آمپر

حداکثر قدرت قطع جریان اتصال کوتاه (Icu)

نوع عملکرد دستگاه

نوع حفـاظت‌