کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی، 50 آمپر هیمل مدل HDM363S50B2XX2

کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی، 50 آمپر 4 پل حفاظت موتور هیمل مدل HDM363S50B2XX2

 

توضیحات

کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی-حرارتی، 50 آمپر هیمل مدل HDM363S50B2XX2

نوع عملکرد: مغناطیسی

حفاظت : موتور

تعداد پل : 4

جدول ویژگی‌ها

کد محصول

HDM363S50B2XX2

جریان نامی

فریم آمپر

حداکثر قدرت قطع جریان اتصال کوتاه (Icu)

نوع عملکرد دستگاه

نوع حفـاظت‌