کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی-حرارتی، 50 آمپر هیمل مدل HDM363S5033XX

کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی، 50 آمپر 3 پل حفاظت خط هیمل مدل HDM363S5033XX

 

توضیحات

کلید کامپکت غیرقابل تنظیم مغناطیسی-حرارتی، 50 آمپر هیمل مدل HDM363S5033XX

نوع عملکرد: مغناطیسی – حرارتی

حفاظت : خط

تعداد پل : 3

جدول ویژگی‌ها

کد محصول

HDM363S5033XX

جریان نامی

فریم آمپر

حداکثر قدرت قطع جریان اتصال کوتاه (Icu)

نوع عملکرد دستگاه

نوع حفـاظت‌